INSTALAȚII DOZARE HIPOCLORIT

Hipocloritul de sodiu (NaOCl) este o soluţie chimică utilizată frecvent în aplicaţiile de tratare a apei, ca agent oxidant şi dezinfectant.
Dezinfecţia apei utilizând soluţia de hipoclorit reprezintă varianta tehnică preferată în majoritatea staţiilor mici de tratare şi distribuţie a apei potabile, instalaţiile de dozare a hipocloritului de sodiu fiind cele mai simple echipamente de clorinare a apei.
Procesul de dozare a soluţiei de hipoclorit de sodiu poate fi uşor controlat de către instalaţiile cu buclă de automatizare, în funcţie de anumiţi parametri: debitul apei ce se clorinează şi/sau valoarea concentraţiei clorului rezidual din apă.