STATIE CLORINARE CU CLOR GAZOS

Statile de clorinare cu clor gazos tip CHLORMIX sunt caracterizate printr-o construcţie modulară şi o gama largă a capacităţilor de dozare, îndeplinind cerinţele pentru cele mai deosebite aplicaţii. Fiecare componentă a sistemului de dozare este testată în procesul de fabricaţie şi nu necesită alte ajustări înainte ca sistemul să fie pus în funcţiune.
Pentru alegerea şi dimensionarea unei instalaţii de clorinare cu clor gazos, tip CHLORMIX se iau în calcul mai multe criterii, în funcţie de cerinţele fiecărei aplicaţii în parte:
– capacitatea maximă de dozare a clorinatorului, funcţie de calitatea şi debitul apei ce se tratează,
– modul de funcţionare al instalaţiei de clorinare, continuu sau discontinuu,
– modul de reglare a debitului de clor, de la distanţă sau dozarea în mai multe puncte,
– controlul automat al dozării în funcţie de anumiţi parametri…
Principiul de funcţionare se bazează pe vacuumul creat în sistem de către ejector. Apa trece prin tubul venturi al ejectorului creând astfel vacuum. Acesta se propagă prin conducta de vacuum către regulatorul de vacuum. Aici diferenţa de presiune va deschide valva de admisie a clorului pornind astfel debitul de gaz. O diafragma cu arc aflată în interiorul regulatorului va regla vacuumul. Clorul gazos va trece, sub acţiunea vacuumului, prin rotametru, ventilul de reglaj al debitului de clor şi conducta de vacuum, către ejector. Aici clorul gazos este amestecat cu apa ce alimentează ejectorul, iar soluţia obţinută este transportată, cu ajutorul presiunii apei, către punctul de injecţie. Întregul sistem, de la ejector până la valva de admisie a clorului din regulatorul de vacuum, se află sub acţiunea vacuumului. În cazul în care debitul de apă ce alimentează ejectorul se opreşte sau din diverse cauze vacuumul nu se mai produce, valva de admisie a clorului se închide imediat izolând sursa (recipientul) de clor. În cazul în care recipientul de clor se goleşte, supapa de admisie a clorului în regulatorul de vacuum se închide pentru a preveni pătrunderea umidităţii în interiorul recipientului. schema functionare clorinator

schema functionare clorinator

APLICATII:
• Tratarea apei industriale de proces, a apei potabile şi reziduale în domeniul municipal şi industrial
• Dezinfecţia apei potabile şi reziduale municipale
• Controlul depunerilor de aluviuni şi alge în sistemele de irigaţii, turnuri de răcire
• Apa de proces: în industria chimică şi farmaceutică, industria alimentară (ape de spălare, controlul gustului şi mirosului apei, etc)
• Îndepărtarea cianurilor şi cromului: ape uzate rezultate din procesul de prelucrare a metalelor
• Controlul organismelor Zebra mussel