FILTRAREA APEI

Filtrarea apei este procesul prin care diverşi contaminanţi fizico-chimici şi biologici sunt îndepartaţi din apă. Obiectivul este de a obţine o apa adecvată utilizării în diverse scopuri: consum uman, consum tehnologic în diferite sectoare ale industriei, etc.

Aplicaţii industriale şi municipale:
În multe sectoare ale industriei, apa este utilizată ca agent de proces, pentru alimentarea diverselor utilaje, etc. Însă, nu de puţine ori, apa utilizată nu are calitatea de care avem nevoie. Aici intervenim noi, oferindu-vă echipamentele şi soluţiile tehnice adecvate aplicaţiei dumneavoastră.